NAWW_mapa.png

NAGRODA

Prowadzone od wielu lat rozmowy i podjęte starania poznańskiego środowiska architektonicznego na rzecz wspierania rozwoju wielkopolskiej architektury, estetyzacji przestrzeni miast i wsi, czy wreszcie promocji najlepszych dzieł architektonicznych regionu, sprawiły, że z inicjatywy poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich, przy współpracy z Wielkopolską Okręgową Izbą Architektów RP, ustanowiono w 2020 roku Nagrodę Architektoniczną Województwa Wielkopolskiego - NAWW.

Nagroda pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego i Marszałka Województwa Wielkopolskiego przyznawana jest najlepszym dziełom architektonicznym i ma na celu promowanie wysokiej jakości architektury krajobrazu kulturowego Wielkopolski, a także zwrócenie uwagi na tworzenie spójnego i estetycznego obrazu przestrzennego regionu oraz wspieranie rozwoju wartościowych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych.

Celem konkursu jest wybranie wyróżniających się dzieł architektonicznych zrealizowanych na terenie województwa Wielkopolskiego w roku poprzedzającym daną edycję konkursu

 
NAWW_kapitula_button.png
NAWW_kategorie (1) (1).png
 
WWW_harmonogram (1).png
 
 
NOMINACJE (1).png
NAWW_aktualnosci.png
 
NAWW_logo_6.10_margines.png