Projekt bez tytułu (95).png
ADAM WIERCIŃSKI. Ukończył studia na kierunku Architektura i Urbanistyka na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W 2015 roku założył własną pracownię wiercinski-studio, którą rozwija do dziś. Realizuje projekty w różnej skali, od przestrzeni publicznych, przez domy, wnętrza, aż po meble. W swoich projektach tworzy nie tylko przestrzeń i funkcję, ale również pojedyncze serie wyposażenia - takie jak meble, obiekty i detale, które wpływają na unikatowy i indywidualny charakter miejsca. Za wybrane projekty otrzymał nagrody i wyróżnienia, między innymi Nagrodę Roku SARP za projekt Ogrodu Szeląg z pawilonem kultury. Realizacje pracowni były wielokrotnie publikowane w branżowych mediach w druku i internecie. Od 2019 roku jest członkiem zarządu poznańskiego oddziału SARP.
Uzasadnienie 

Umiejętność współpracy i twórcza wymiana myśli to dziś bezcenne wartości, prowadzące do najlepszych rozwiązań we współczesnej architekturze. Jednocześnie specyfika naszego zawodu oparta na rywalizacji i powszechność wyłaniania najlepszych projektów w drodze konkursów sprawia, że bardzo często stajemy nie obok, a naprzeciwko siebie. W finale kategorii "Młody Twórca" znalazły się trzy postacie, które prezentują bardzo wyrównany, wysoki poziom projektowy będący efektem kilkunastu już lat doświadczenia w dziedzinie architektury. Wszyscy trzej nominowani twórcy przeszli indywidualną drogę rozwoju, która ukształtowała ich różne i jednakowo silne osobowości - co jednak nie stawało na przeszkodzie w podejmowaniu przez nich wspólnych działań projektowych. 

W związku z tym sąd konkursowy podjął decyzję o przyznaniu trzech równorzędnych nagród dla: Hugona Kowalskiego, Adama Wiercińskiego i Borysa Wrzeszcza z nadzieją na ich dalszy, równie dynamiczny rozwój oraz gotowość do wspólnego działania z korzyścią dla architektury Wielkopolski.

MŁODY TWÓRCA 2020